Застапници на Samsung Climate Solutions

За нас

ИНВЕНСИС ДООЕЛ Скопје е компанија чиј опсег на делување опфаќа проектирањеизведба и одржување на инсталации  од областа на вентилацијатаклиматизацијата и греењето.

ИНВЕНСИС Дооел е компанија основана во 2011-та година со основна дејност која опфаќа проектирање, продажба, изведба, сервисирање,  монтажа и одржување на индустриски јавни, деловно административни и станбени/ индивидуални објекти од областа на климатизација, вентилација и греење.

Претходното искуството на менаџментот, стекнувано низ текот на годините во некои од водечките фирми во Македонија од областа на вентилацијата, климатизацијата и греењето како и долгогодишното искуство на тимот од монтери, посветеноста на работата и постојаното усовршување доведоа до создавање на бројно портфолио на завршени изведби и задоволни клиенти.

0 +
вработени
0 +
производи
0 +
проекти
0 +
задоволни клиенти
 

ГЕНЕРАЛЕН ЗАСТАПНИК НА

SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS

 
Во делот за климатизација ИНВЕНСИС e овластен партнер за Македонија на водечкиот светски бренд  SAMSUNG. За останатиот асортиман соработува со добавувачи кои се европски признати производители на опрема како Tangra-Бугарија и Casals-Шпанија.
Тимот на ИНВЕНСИС во континуитет ги следи светските стандарди и трендови, ги имплементира во секојдневното работење и преку стручни совети и консултации ги нуди следниве производи и услуги:
дизајнирање на системи за климатизација и вентилација;
монтажа и демонтажа на опрема за климатизација;
монтажа на опрема за вентилација;
сервис и одржување на постоечки системи за климатизација и вентилација.
топлински пумпи;
вентилатори;
клима уреди и чилери
опрема за климатизација и вентилација

Иведуваме вентилација, климатизација и греење на:

Стратешка цел ни е равој при дизајнирањето, промовирањето и имплементацијата на 4Е технологиите што се применуваат во областа на вентилацијата, климатизацијата и греењето:

Намалувањето на експлоатационите трошоци за енергија, со нови технички решенија и користење на екомонични и за човековата околина прифатливи извори на енергија, се појдовни точки при изборот на вентилацијата, климатизацијата и греењето.

 

Мисијата е освојување на пазарот преку создавање на бројни задоволни потрошувачи, партнери и соработници на долг рок со кои заедно ќе придонесеме кон заштеда на трошоците и заштита на околината преку имплементирање на паметни и ефикасни решенија.

Тоа е иднината.