Застапници на Samsung Climate Solutions

ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW 1F

ден314,449.50

*цена со ДДВ 18%

Надворешна единица:

AE050RXYDEG/EU

Комплет за управување:  MIM-E03CN

 

Опис

Номинален капацитет (греење) kW 12.0/11.3
Номинален капацитет (ладење) kW 12.0
   
Влезна номинална моќност (греење) kW 2.65/3.73
Влезна номинална моќност (ладење) kW 2.77
   
COP (номинално греење) W 4.53/3.03
ЕЕР (номинално ладење) W 4.33
   
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
   
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
   
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
   
Компресор BLDC двојно - ротирачки
   
Разладно средство (фреон) R32