Застапници на Samsung Climate Solutions

ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW 1F

Надворешна единица:

AE050RXYDEG/EU

Комплет за управување:  MIM-E03CN

 

Опис

Номинален капацитет (греење) kW 14.0
Номинален капацитет (ладење) kW 14.0
   
Влезна номинална моќност (греење) kW 2,77
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3,14
   
COP (номинално греење) W 5,05
ЕЕР (номинално ладење) W 4,46
   
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А+++
   
Излезна температура на вода (греење) 15-70
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
   
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
   
Компресор BLDC двојно - ротирачки
   
Разладно средство (фреон) R32