Застапници на Samsung Climate Solutions

ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW 1F

Надворешна единица: AE160RXYDEG/EU

Комплет за управување:  MIM-E03CN

 

Опис

Номинален капацитет (греење) kW 16.0/15.3
Номинален капацитет (ладење) kW 14.0
   
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.62/5.18
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.28
   
COP (номинално греење) W 4.42/2.90
ЕЕР (номинално ладење) W 4.27
   
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
   
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
   
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
   
Компресор BLDC двојно – ротирачки
   
Разладно средство (фреон) R32