Застапници на Samsung Climate Solutions

ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 5kW

Надворешна единица:

AE050RXYDEG/EU

Комплет за управување:  MIM-E03CN

 

Опис

Номинален капацитет (греење) kW 5.0/4.3
Номинален капацитет (ладење) kW 5.0
   
Влезна номинална моќност (греење) kW 1.03/1.52
Влезна номинална моќност (ладење) kW 1.14
   
COP (номинално греење) W 4.85/2.83
ЕЕР (номинално ладење) W 4.39
   
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
   
Излезна температура на вода (греење) 15-65
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
   
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
   
Компресор BLDC двојно – ротирачки
   
Разладно средство (фреон) R32