Најнови проекти

 

Млекара Здравје Радово

Трубарево

 

Ресторан Амор

Кочани

 

Casino Vegas

Скопје

 

East Gate Mall

Скопје

 

Park Hotel & Spa

Скопје

 

Hotel Int

Кочани

 

East Gate Mall

Скопје

 

Park Hotel & Spa

Скопје

 

Урбан Гарден 3

Скопје

Целосна референтна листа

Погледнете ја комплетната референтна листа на наши изведени проекти и решенија за климатизација.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА