Сплит со DHW резервоар од друг производител

AE160ANYDEH/EU +АЕ160AXEDEH/EU

Сплит со DHW резервоар од друг производител

AE160ANYDEH/EU +АЕ160AXEDGH/EU

Сплит со DHW резервоар од друг производител

AE160ANYDGH/EU +АЕ120AXEDGH/EU

TDM Plus со поврзување за резервоар од друг производител

AE160MNYDEH/EU + АЕ120MXTPEH/EU

TDM Plus со поврзување за резервоар од друг производител

AE160MNYDEH/EU + АЕ120MXTPGH/EU

TDM Plus со поврзување за резервоар од друг производител

AE160MNYDEH/EU + АЕ160MXTPEH/EU

TDM Plus со поврзување за резервоар од друг производител

AE160MNYDEH/EU + АЕ160MXTPGH/EU

Моно со DHW резервоар од друг производител

AE160RXYDEG/EU

TDM Plus со интегрирана внатрешна единица

AE200RNWMEG/EU +AE040RXЕDEG/EU

Сплит со интегрирана внатрешна единица

AE200RNWMEG/EU +AE040RXЕDEG/EU

Моно со интегрирана внатрешна единица

AE200RNWMEG/EU +AE050RXYDEG/EU

TDM Plus со интегрирана внатрешна единица

AE200RNWMEG/EU +AE060RXЕDEG/EU