Застапници на Samsung Climate Solutions

Samsung Climate Solutions

генерални застапници во Македонија

проектирање, изведба и одржување

на инсталации од областа на вентилацијата,
климатизацијата и греењето

Samsung
Climate Solutions

генерални застапници во Македонија

проектирање,
изведба и
одржување

на инсталации од областа на вентилацијата,
климатизацијата и греењето

image
image

од 2011 година

За нас

Вентилација, климатизација и греење

ИНВЕНСИС ДООЕЛ Скопје е компанија чиј опсег на делување опфаќа проектирање, изведба и одржување на инсталации од областа на вентилацијата, климатизацијата и греењето.

Ние сме компанија која постојано го следи развојот на нови решенија и технологии, како и светските стандарди и трендови и ги имплементира во своето секојдневно работење.

image
image

од 2011 година

За нас

Вентилација, климатизација и греење

ИНВЕНСИС ДООЕЛ Скопје е компанија чиј опсег на делување опфаќа проектирање, изведба и одржување на инсталации од областа на вентилацијата, климатизацијата и греењето.

Ние сме компанија која постојано го следи развојот на нови решенија и технологии, како и светските стандарди и трендови и ги имплементира во своето секојдневно работење.

20+

професионалци

во нашиот тим

200

завршени

проекти

100+

производи

достапни

4

интернационални

брендови

Достапни производи

Популарни брендови